Člancima 74.,77. i 173. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21) te člankom 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) (dalje u tekstu: Zakon) propisana je obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda gdje je ista izgrađena.

Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na prijedlog Isporučitelja vodne usluge Komunalac d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo), je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 04.09.2014.g. donijelo Odluku o priključenju te je ista i objavljena u Službenom glasniku Općine Vela Luka br.10/14 .

Od 01.06.2015.g. omogućeno je priključivanje stambenih i privrednih objekata za koje su ostvareni tehnički uvjeti za priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda.

Na temelju Zakona o obveznim odnosima, članka 24. Zakona o zaštiti potrošača i članka 215. Zakona o vodama Društvo je dana 28.03.2018.g. donijelo Opće i tehničke uvjete isporuke vodne usluge javne odvodnje.

Navodimo kako je prema članku 55. stavku 2. Zakona vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga dužan priključiti komunalnu građevinu na sustav odvodnje u roku od godinu dana od dostave ove obavijesti a u protivnom je člankom 83. istog Zakona predviđena novčana kazna.

Popis dijelova naselja Vela Luka u kojem su ispunjeni tehnički uvjeti za spajanje na sustav odvodnje otpadnih voda:

 • Ulica 1; od kbr.4 do kbr.60,
 • Ulica 3; od kbr.1 do kbr.24,
 • Ulica 5; od kbr.58 do kbr.114,
 • Ulica 47; od kbr.55 do kbr.78,
 • Ulica 56; od kbr.10 do kbr.105,
 • Ulica 68; od kbr.3 do kbr.31,
 • Ulica 74; od kbr.1 do kbr.19,
 • Obala 1; od kbr.1 do kbr.45,
 • Obala 2; od kbr.1 do kbr.47,
 • Obala 3; od kbr.1 do kbr.28,
 • Obala 4; od kbr.4 do kbr.50.

Skip to content