IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Komunalne djelatnosti d.o.o. obvezno je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.komunalac-vela-luka.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • pojedine .pdf datoteke nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
  • na pojedinim dijelovima stranice je primjetna niska razina kontrasta između boja teksta i pozadine,
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise,
  • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Komunalac d.o.o. nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svoje mrežne stranice i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 28.03.2022. (puštanjem u rad stranice https://komunalac-vela-luka.hr/) prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo Komunalac d.o.o.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva Komunalca d.o.o. možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

telefonom na broj: +385 20 812 438

e-mailom na adresu: info@komunalac-vela-luka.hr

poštom na adresu: Komunalac d.o.o., Obala 2 br.1, 20270 Vela Luka

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

Skip to content