Temeljem čl. 23. st. 1. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19) i čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/131, 54/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) propisana je mogućnost uvođenja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje. Naknada za razvoj je novčano javno davanje kojeg plaćaju obveznici plaćanja cijene vodne usluge, a koristi se za financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina u skladu sa Planom gradnje komunalnih vodnih građevina iz Poslovnog plana Društva za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

Javno savjetovanje započinje dana 27.10.2022.g. i traje 30 dana, do 25.11.2022.g.

Po završetku savjetovanja sve pristigle primjedbe bit će razmotrene te prihvaćene ili neprihvaćene uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na mrežnoj stranici KOMUNALCA d.o.o.

Po provedenom javnom savjetovanju koje je trajalo od 27.10.2022.g. do 25.11.2022.g. Komunalac d.o.o. dana 28.11.2022.g. objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju.

Skip to content